Narodowy Dzień Mlecznej Fermy przeniesiony na rok 2021!

Drodzy uczestnicy, z przykrością informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich osób zaangażowanych w Narodowy Dzień Mlecznej Fermy, podjęliśmy decyzję o przełożeniu wydarzenia na 2021 rok. Mamy w tej kwestii na uwadze zalecenia rządu oraz niekorzystną sytuację związaną ze zwiększonym

Rolnictwo w Europie Środkowo-Wschodniej – Perspektywy Rozwoju

Nie da się ukryć, iż wiele rynków zarówno wschodzących, jak i rozwiniętych mierzy się obecnie z napiętą sytuacją polityczną i gospodarczą. Na tym tle region Europy Środkowo-Wschodniej prezentuje się znacznie lepiej.  Jak komentuje McKinsey & Company w swoim raporcie „od czasu przejścia

Konkurs Kukurydziane Trofeum 2019

REGULAMIN KONKURSU KUKURYDZIANE TROFEUM 2019 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Organizatorem konkursu jest InConventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Szlak 8a, 31-161 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa