DATA

13 wrzesień 2023

DOJAZD

GR Marcin i Anna Piotrowicz (Leśniewo Górne, mazowieckie woj.)

Wideo Relacja 2022

Wideo Zaproszenie od Państwa Piotrowiczów

PRELEGENCI

Paulina Kowalewska

Dairy Advisor DeLaval (Okiem zootechnika - odchów cieląt i nie tylko)

Jestem zootechnikiem w stadzie bydła mlecznego od ponad 10 lat, w

dr Agnieszka Nowakowska – Jajor

Technolog ds. żywienia bydła Agrifirm Polska

Tajemniczy Prelegent

Specjalista ds nawożenia

Jerzy Malec

Prezes zarządu Agro Seed Sp z o.o.

Sławomir Kaczor

Prezes Grupy Bizon

Piotr Bober

Doradca, Bayer

PROGRAM WYDARZENIA

Rejestracja uczestników na wydarzenie (czynna przez cały dzień)

MOWA POWITALNA

Anna i Marcin Piotrowicz, Gospodarzy
Waldemar Plantowski, Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Zarządzanie krową przez żwacz – dr Agnieszka Nowakowska – Jajor | Agrifirm Polska

Automatyzacja doju a dobrostan i zdrowotność krów – Paulina Kowalewska | DeLaval Polska

Użytki zielone źródłem wartościowych pasz w gospodarstwie – Anna Cieślak | Timac Agro Polska

Grupy producentów i integracja w rolnictwie – Sławomir Kaczor | Grupy Bizon

Prezentacja ochrony roślin na poletkach demonstracyjnych oraz Prezentacja odmian kukurydzy na kiszonkę – Piotr Bober Bayer Sp. z o.o.

Prezentacja odmian kukurydzy na kiszonkę – Jerzy Malec, AgroSeed Sp. z o.o.

ℹ️ O numerze grupy na zwiedzanie gospodarstwa zadecyduje kolejność przybycia każdego uczestnika do punktu rejestracji w dniu wydarzenia.

P.S. Im wcześniej, tym lepiej 🙂

 


✍️ Harmonogram zwiedzania gospodarstwa

13:30 – Grupa 1 (30 osób)

13:45 – Grupa 2 (30 osób)

14:00 – Grupa 3 (30 osób)

14:15 – Grupa 4 (30 osób)

14:30 – Grupa 5 (30 osób)

14:45 – Grupa 6 (30 osób)

15:00 – Grupa 7 (30 osób)

15:15 – Grupa 8 (30 osób)

15:30 – Grupa 9 (30 osób)

15:45 – Grupa 10 (30 osób)

Plan wydarzenia

Poznaj opinie uczestników

PARTNERZY GENERALNI

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY I SPONSORZY

PARTNERZY DEMONSTRACJI

WYSTAWCY

PATRONAT MEDIALNY

Patroni

DOJAZDY

GR Anna i Marcin Piotrowicz

Leśniewo Górne, Gmina Grudusk [mazowieckie woj.]

ℹ️ W Google Maps prosimy wpisać: Narodowy Dzień Farmy Mlecznej

Wskazówki dojazdu

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

InConventus Group Sp. z o.o.

ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków

tel. +48 733 137 222

email: jp@InConventus.com

Narodowy Dzień Mlecznej Fermy