Agricultural Outlook for Central and Eastern Europe

If you are planning to invest in Central and Eastern Europe you should know that it is an excellent choice for your business. When many emerging and developed markets face strained economic and political developments, it seems that the core CEE looks

Konkurs Kukurydziane Trofeum 2019

REGULAMIN KONKURSU KUKURYDZIANE TROFEUM 2019 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Organizatorem konkursu jest InConventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Szlak 8a, 31-161 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa